Software certificat energetic

Software certificat energetic– TermoExpert este cel mai complet software pentru certificarea şi auditarea energetică a clădirilor.

De fapt TermoExpert- software certificat energetic este singurul software cu care poţi întocmi un Audit Energetic pentru clădiri, el reprezentând o unealtă indispensabilă pentru Auditorii Energetici de Gradul I.

Datorită acestui lucru TermoExpert- software certificat energetic poate fi folosit atât de către auditorii de gradul I cât şi de către auditorii de gradul II.

Softul pentru certificate energetice vă permite să realizaţi în cel mai scurt timp un certificat energetic, atât pentru clădiri cât şi pentru apartamente. Ambele componente sunt incluse într-un singur program.

descarca software certificat energeticNOU: TERMOEXPERT 2017- REALIZARE ŞI EXPORT STUDIU ENERGII ALTERNATIVE.

Cuprinde modificările impuse prin Ordinul 2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice: „Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor”.

Cu TermoExpert- software certificat energetic poţi să elaborezi cu uşurinţă:

  • certificatul energetic pentru apartamente;
  • certificatul energetic pentru orice tip de clădire;
  • auditul energetic pentru clădiri;
  • breviarul de calcul G;
  • studiul de energii alternative.

MAI MULTE TUTORIALE VIDEO


Ce este certificatul energetic? Este un document obligatoriu a fi întocmit pentru orice clădire sau apartament. Acesta are un caracter informativ şi oferă date cu privire la consumurile energetice ale clădirii: pentru preparare apă caldă, consumuri energetice pentru încălzire în sezonul rece, consumuri energetice pentru răcire în sezonul cald, consumuri energetice pentru asigurarea iluminatului interior, consumuri energetice pentru asigurarea ventilării interioare. O altă componentă importantă înscrisă în document sunt emisiile de CO2. Certificatul energetic se întocmeşte la recepţia lucrărilor şi este valabil pentru o perioadă de maxim 10 ani. Certificatul energetic este obligatoriu a se prezenta atunci când au loc operaţiuni de închiriere şi vânzare – închiriere. În cazul clădirilor publice este obligatoriu a se prezenta aceste documente la loc vizibil publicului în interiorul construcţiei.

Auditul energetic al clădirii – reprezintă o analiză energetică a clădirii din punct de vedere al consumului pentru preparare apă caldă, încălzire, ventilare, climatizare şi iluminat. În urma auditului energetic se stabileşte profilul construcţiei şi se recomandă măsuri care să conducă în cele din urmă la creşterea performanţelor energetice ale clădirilor. Auditul energetic se realizează la solicitarea beneficiarului şi ori de câte ori este nevoie a se realiza intervenţii majore asupra construcţiei.

Cele două documente de mai sus reprezintă obligaţia proprietarului şi se pot întocmit de către auditorii energetici cu TermoExpert- software certificat energetic.