Determinarea rezistențelor termice corectate

relații în care:

a- coeficient de corecție care ține cont de degradarea caracteristicilor termotehnice ale materialelor în funcție de timp,

d- grosimea stratului component al elementului de construcție [m],

λ- conductivitatea termică a materialului [W/mK],

Rsi- rezistența termică superficială a stratului de aer de la fața interioară(caldă) a elementului de construcție [m2K/W],

Rse- rezistența termică superficială a stratului de aer de la fața exterioară(rece) a elementului de construcție [m2K/W],

Ra-rezistenţa termică a stratului de aer inclus în stratificaţia elementului de construcţie [m2K/W],

Rs- rezistenţa termică unidirecţională a elementului de construcție format din mai multe straturi [m2K/W].