SOFTWARE CERTIFICAT ENERGETIC – TERMICG este cel mai utilizat software pentru emiterea certificatului energetic pentru clădiri, pentru spații dintr-o clădire sau apartamente.

TESTEAZĂ SOFTWARE CERTIFICAT ENERGETIC ÎN MOD GRATUIT TIMP DE 14 ZILE

Cu ajutorul TermicG poți să:

  • emiți certificatul energetic pentru clădiri, părți de clădire sau apartamente;
  • să elaborezi breviarul de calcul pentru coeficientul global de izolare termică G;
  • să întocmești calcule de instalații pentru construcții;
  • să realizezi auditul energetic pentru clădiri;
  • să întocmești memoriul pentru studiul de soluții alternative pentru producerea de energie nepoluantă.
software certificat energetic

Ce este o clădire NZeb. O clădire Nzeb reprezintă o clădire cu performanțe energetice ridicate. Ea trebuie să aibă un consum de energie aproape egal cu zero. O altă condiție este: 30% din acel consum de energie trebuie să fie asigurat din echipamente ce utilizează resurse regenerabile amplasate pe amplasament sau la maxim 30kM de clădire.

Dacă doriți să testați , să puneți întrebări despre produs sau să vă informați cu privire la Termic G- software certificat energetic atunci intrați la rubrica de CONTACT.

Iată cum arată noul certificat energetic, valabil începând cu ianuarie 2023.

Ce este certificatul energetic?

Certificatul energetic pentru clădiri reprezintă un document cu caracter informativ ce oferă utilizatorilor unei construcții date cu privire la consumurile pentru încălzire, preparare apă caldă menajeră, asigurarea iluminatului interior, al ventilării în condiții normale de utilizare și pentru climatizarea spațiului respectiv.

Metodologia pentru determinarea consumurilor energetice ale unei clădiri a fost modificată în luna ianuarie 2023.

Conform metodologiei de calcul a performanței energetice a unei clădiri MC001-2022 forma în care certificatul energetic este emis a fost schimbată în totalitate.

Cine sunt beneficiarii TermicG?

Beneficiarii TermicG sunt auditorii energetici pentru construcții și instalații, de gradul I sau de gradul II.

Auditorii energetici reprezintă specialiști atestați de către ministerul dezvoltării pentru a elibera un certificat energetic. În acest sens ei urmează un curs de pregătire după care trebuie să dea examen.

Nu oricine poate elibera certificatul energetic.

Auditorii energetici vor ștampila certificatul energetic pe care l-au emis și apoi el se va înregistra în cadrul unei baze de date.

Auditorii energetici sunt cei care eliberează certificatele energetice. Ei răspund pentru date înscrise în acestea, deci ei sunt și utilizatorii softului pentru eliberarea certificatelor energetice, TermicG.

De câte feluri este un certificat energetic?

Certificatul energetic cuprinde informații cu privire la consumurile energetice ale unei clădiri.

Aceste consumuri depind de cât de bine este termoizolată o clădire, câte persoane o utilizează și câtă apă caldă consumă, ce fel de obiecte de iluminat se utilizează și dacă se folosesc echipamente ecologice pentru ventilare și climatizare.

Certificatele energetice se eliberează pentru clădiri sau părți de clădire și pentru apartamente.

Astfel că există două forme de certificate energetice, asemănătoare, dar cu mici diferențe: certificatul energetic pentru clădire sau certificatul energetic pentru apartamente.

Diferența majoră între cele două constă în faptul că certificatul energetic pentru clădiri conține date și cu privire la clădirea de referință.