AUDIT ENERGETIC – Totalitate a activităţilor specifice, inclusiv elaborarea raportului de audit energetic. prin ele se obţin date despre consumul energetic al unei clădiri/unități de clădire/grup de clădiri existente. Apoi se identifică soluţiile rentabile de economisire a energiei prin creșterea performanței energetice, se cuantifică economiile de energie și se evaluează eficienţa economică a soluţiilor propuse, estimând costurile și durata de recuperare a investiţiei.

Auditul energetic se încheie cu un raport de audit energetic.

Auditarea energetică a clădirilor se realizează de către auditori energetici atestați. Auditarea reprezintă un proces complex ce implică aflarea informațiilor cu privire la starea construcții și realizarea de calcule matematice și fizice specifice.

Cine sunt auditorii energetici?

Auditorii energetici reprezintă specialiști autorizați de statul român în urma unui examen.

Raport de audit energetic – document elaborat în urma desfăşurării activităţii de auditare energetică a clădirii, care conține descrierea modului în care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice și energetice ale clădirii/unităţii de clădire și, acolo unde este
cazul, a măsurilor propuse pentru creşterea performanței energetice a clădirii/unităţii de clădire și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și a principalelor concluzii referitoare la eficienţa economică a aplicării măsurilor propuse și durata de recuperare a investiţiei.

În urma auditării energetice se va constata starea clădirii existente și se vor propune soluții. Aceste soluții vizează trei tipuri de măsuri posibile: izolarea termică mai mare a clădirii, utilizarea de instalații mai performante, folosirea de echipamente care să producă energia necesară la fața locului.

Certificatul energetic reprezintă doar o componentă a auditului energetic. El cuprinde informații cu privire la consumurile de energie primară și a emisiilor de dioxid de carbon.

Auditarea energetică a clădirilor implică de obicei necesitatea utilizării unor softuri specifice cum ar fi spre exemplu TermicG.

Auditul energetic va evidenția performanța energetică a unei clădiri

Performanţa energetică a clădirii/unității de clădire/apartamentului – energia estimată prin
calcul (sau efectiv consumată) în condițiile utilizării în condiții de confort și siguranță de către ocupanții clădirii/unității de clădire/apartamentului, cu respectarea tuturor cerințelor minime de confort privind încălzirea, utilizarea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul.

Performanţa energetică a clădirii se determină în România conform prezentei metodologii de calcul și se exprimă prin mai mulţi indicatori numerici (consumuri specifice). Ei se calculează luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale clădirii și ale instalațiilor (sistemele tehnice). Se mai ține cont de factorii climatici exteriori de calcul energetic, condiţiile interioare minime de confort, sursele de producere a energiei consumate, alţi factori care influenţează necesarul și, în final, consumul de energie.

Într-un audit energetic veți regăsi soluțiile pentru reabilitarea clădirilor existente.

Pentru clădirile noi nu se realizează audit energetic ci doar certificat energetic.