Auditor energetic

termoexpert soft auditori energeticiUn auditor energetic pentru clădiri este o persoană atestată de către statul român pentru a întocmit profilul energetic al unei clădiri.

Un auditor energetic poate fi de două feluri:

  • auditor energetic de grad I;
  • auditor energetic de grad II.

Certificatul energetic este întocmit de către un auditor energetic atestat.

Un auditor energetic pentru a putea întocmi cu rapiditate un certificat energetic dispune de instrumente software, cel mai cunoscut dintre acestea fiind chiar TermoExpert.

Auditorii energetici pentru clădiri, în funcţie de gradul pentru care sunt atestaţi:

  • întocmesc şi eliberează certificatul de urbanism;
  • întocmesc raportul de audit energetic pentru clădiri.

Lista auditorilor energetici atestaţi o regăsiţi pe site-ul oficial al ministerului dezvoltării.

Controlul certificatelor şi auditorilor energetice, elaborate de către orice auditor energetic, sunt controlate prin sondaj de către Inspecţia de Stat în Construcţii.

Auditorii energetici sunt persoane ce se atestează pe baza unei experienţe şi a unui examen. Examenul pentru a deveni auditor energetic se susţine sub organizarea INCERC URBAN Bucureşti sau de către centrele Universitare cu atribuţii în domeniu. Examenul constă în două probe: proba scrisă ce constă în susţinerea unui test grilă şi proba orală care constă în susţinerea unui interviu în faţa unei comisii formate din specialişti în domeniu.