Calcul G – Coeficientul global de izolare termică G reprezintă un parametru numeric ce caracterizează o clădire din punct de vedere a conformării și izolării termice.

Acest coeficient ține seama de forma clădirii, de dimensiuni, de materialele din care este realizată, precum și de funcțiunea ei.

TESTAȚI TERMIC G – SOFT UTIL PENTRU AUDITORI ENERGETICI, VERIFICATORI DE PROIECTE PENTRU CONSTRUCȚII, EXPERȚI TEHNICI PENTRU CONSTRUCȚII ȘI PROIECTANȚI

Obligația realizării calculului pentru acest coeficient aparține proiectanților clădirilor. Raportul de calcul, concluziile și recomandările fac parte obligatoriu din dosarul de obținere a autorizației de construire.

Proiectantul care întocmește raportul de calcul poate fi inginer constructor, inginer de instalații sau arhitect.

Consumurile energetice ale unei locuințe sunt pentru: încălzire, apă caldă de consum, iluminat, climatizare și ventilare.

Raportul de calcul G se prezintă spre verificare verificatorului de proiecte. Acesta își asumă prin ștampilare proiectul cu o singură condiție: dacă sunt calculele făcute corect și se respectă cerințele fundamentale, adică G de calcul să fie mai mic decât G normat, adică o valoare maximă normată stabilită prin lege.

Calcul G – optimizarea consumului de energie

Cu cât o clădire este mai compactă , adică raportul între suprafața anvelopei și volum este mai mic, cu atât clădirea are o performanță energetică mai mare.

Cu cât o clădire prezintă elemente de anvelopă mai bine izolate termic cu atât clădirea are consumuri de energie mai scăzute, adică clădirea are o performanță energetică mai mare.

Cu cât o clădire are o suprafață vitrată mai mică cu atât ea va avea un consum de energie mai mic și o performanță energetică mai ridicată.

Cu ajutorul TermicG realizați atât Calcul G cât și: certificat energetic și audit energetic pentru clădiri.