Fiecare certificat energetic va avea un cod de bare.

Acest cod de bare, similar cu cele de la produsele din magazine, va fi unic.

Codul de bare se va emite de către ministerul dezvoltării la momentul la care acest lucru va fi posibil.

Fiecare certificat energetic pentru clădire, apartament sau unitatea de clădire va avea un cod de bare aferent și prin care se vor putea obține informații.

Certificatul de performanță se elaborează pe un format A4, păstrând marginile libere de 0,5cm
sus și jos, și respectiv de 1,75cm în părțile laterale, stânga și dreapta.

Codul de bare pentru securizarea CPE se va plasa la partea inferioară a certificatului, aliniat la stânga. Înălțimea codului de bare este de 0,5 cm.

Odată cu înregistrarea automată a certificatelor de performanță energetică într-o baza națională
de date, auditorii energetici vor completa pentru fiecare CPE elaborat, un cod unic generat autormat, aferent fiecărui certificat energetic înregistrat.

Certificatele de performanță energetică fără codul unic de înregistrare indicat nu sunt valabile și este interzisă utilizarea lor de către proprietarii/administratorii/beneficiarii/dezvoltatorii clădirilor/unităților de clădire/ apartamentelor.

Modificări ale informațiilor dintr-un certificat de performanță deja înregistrat în baza națională
de certificate energetice, pentru care s-a emis deja codul unic de bare, se vor putea opera doar
de către auditorul energetic elaborator, fără modificarea codului unic de înregistrare.