Auditorul calculează prin metode inginerești specifice consumul de energie finală a clădirii pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, iluminat, climatizare și ventilare.

Cu toate acestea în certificatul energetic trebuie să se țină cont de consumul de energie primară, acea energie care țin cont de randamentul sursei de producere a energiei.

Energia primară ține cont de tipul de combustibil utilizat. Energia primară ne permite să identificăm performanța clădirii și din punct de vedere a sursei de energie utilizată.

Pentru fiecare tip de combustibil sau sursă de energie normativul MC001-2022 precizează și care sunt componentele regenerabile și / sau regenerabile.

Această trecere de la energia finală către energia primară se face prin coeficienții de conversie din energie finală în energia finală. Acești coeficienți depind de sursa de energie, de tipul combustibilului utilizat.

Certificatul energetic cuprinde de asemenea informații orientative cu privire la emisiile de CO2. Pentru a trece de la energia primară către emisiile de CO2- dioxid de carbon, se folosesc factorii de conversie din energia primară în emisii de CO2.