Certificat Energetic

certificatul energetic apartamenteUn Certificat energetic este un document cu caracter informativ elaborat conform unei metodologii specifice, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care care poate fi însoţit de recomandări de reducere a acestora.

Scopul unui certificat energetic este acela ca prin informare să se asigure creşterea performanţei energetice a clădirilor ţinându-se cont de condiţiile exterioare de amplasament şi climă, de cerinţele de confort interior şi de nivelul optim din punct de vedere al costurilor.

Un certificat energetic reflectă performanţa energetică a unei clădiri: energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde menajere, răcirea, ventilarea şi iluminatul.  În determinarea performanţei energetice a unei clădiri intervine un calcul matematico-fizic ce face trimitere la caracteristicile elementelor componente ale anvelopei, zona climatică prin radiaţia solară şi prin temperatura exterioară, temperatura dorită la interior, tipul de construcţie, etc…

Performanţa energetică a clădirii şi înscrisă în conţinutul unui certificat energetic este reflectată în principal prin valoare a trei indicatori principali:

 • clasa energetică;
 • consumul total specific de energie;
 • indicile de emisii echivalent Co2.

La clădirile asupra cărora se fac intervenţii majore este obligatoriu a se lua măsuri cu privire la reabilitarea termică şi creşterea performanţei energetice.

Clădirile noi, la care recepţia lucrărilor se va face după 31 decembrie 2020, vor fi clădiri care să aibă un consum din surse convenţionale va fi aproape de zero.

Clădirile care se vor afla în administrarea statului şi care se vor recepţiona după 31 decembrie 2018 vor fi clădiri cu consum din surse convenţionale aproape de zero.

Un certificat energetic se va elibera pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • locuinţe unifamiliale;
 • blocuri de locuinţe;
 • birouri;
 • clădiri de învăţământ;
 • spitale;
 • hoteluri şi restaurante;
 • construcţii destinate activităţii sportive;
 • clădiri pentru servicii de comerţ;
 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Nu este obligatoriu a se întocmi certificat energetic pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, fie au valoare arhitectură deosebită;
 • clădiri utilizate ca şi lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50m2.

Certificatul energetic se elaborează de către auditorul energetic pentru clădiri la solicitarea investitorului. Acesta este valabil pe o durată de 10 ani de la data întocmirii sau până vor avea loc lucrări majore de intervenţie şi care duc la modificarea înscrisurilor menţionate într-un certificat energetic.

Un certificat energetic va avea o anexă ce va cuprinde, dacă este cazul, recomandări cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru creşterea performanţei energetice.

Orice tranzacţie de vânzare-cumpărare de clădiri este considerată nulă dacă nu s-a prezentat un certificat energetic valabil.

Certificatul energetic se va întocmi şi se va prezenta la recepţia lucrărilor. Dacă la recepţie nu se va prezenta certificatul energetic atunci recepţia se consideră ca fiind nulă de drept.

Dacă vânzarea unei clădiri se face înainte de recepţie este obligatoriu ca certificatul energetic să se realizeze pe baza documentaţiei tehnice, urmând ca la recepţie să se întocmească pe baza situaţiei real executate.

Din grija proprietarului certificatul energetic se va afişa la loc vizibil în cazul clădirilor ce oferă servicii publice sau administrative.

Certificatul energetic se va întocmi de către auditorul energetic.