Certificat energetic – document cu caracter informativ, eliberat de către un auditor energetic pentru clădiri, ce conține informații cu privire la consumurile energetice ale unei clădiri, unități sau părți de clădiri sau apartament.

Consumurile energetice la care se referă datele cuprinse într-un certificat energetic sunt:

  • consumul de energie pentru încălzirea clădirii;
  • consumul de energie pentru prepararea apei calde menajere;
  • consumul de energie pentru asigurarea iluminatului din interiorul clădirii;
  • consumul de energie pentru climatizarea spațiului interior;
  • consumul de energie pentru ventilarea spațiului interior.

Pentru a se putea compara două clădiri cu suprafață , formă și materiale de construcție diferite aceste consumuri de energie se raportează la suprafață și se numesc consumuri de energie specifică.

Un certificat energetic poate avea două forme: certificatul energetic pentru clădiri și certificatul energetic pentru apartamente. Cele două forme sunt asemănătoare dar diferă cu puțin: forma pentru clădiri cuprinde și clădirea de referință.

În ianuarie 2023 procedura de evaluare a unei clădiri și de întocmire a certificatului energetic a fost modificată prin apariția reglementării tehnice MC001-2023.

În conformitate cu această reglementare tehnică consumurile energetice ale unei clădiri încadrează clădirea în 8 posibile clase energetice, de la A la G și A+, în care A+ este clădirea cu cel mai mic consum de energie și G reprezintă clădirea cu cele mai ridicate consumuri de energie.

Datele înscrise în cuprinsul unui certificat energetic se calculează. Aceste calcule se pot realiza cu ajutorul unui soft pentru întocmirea certificatelor energetice, așa cum este TermicG.

Consumurile energetice înscrise în certificatul energetic sunt consumuri energetice primare. Acestea țin cont de tipul de combustibil utilizat pentru acoperirea lor.

O altă informație utilă cuprinsă în certificatul energetic o reprezintă emisiile de CO2, exprimate în kg raportate la suprafața clădirii.