Se vor utiliza menu-urile puse la dispoziție și se va preciza prin bifare dacă există sau nu sisteme de ventilare și-sau climatizare.

Clădirile pot fi rezidențiale (cele de locuit) sau nerezidențiale(celelalte).

Clădirile pot fi din categoria 1 sau categoria 2.

Categoria clădirii ține cont de masitatea termică și durata de utilizate.

Clădirile la care se aplică prevederile prezentului normativ se împart în două categorii:

  • clădiri de categoria 1, în care intră clădirile cu „ocupare continuă” şi clădirile cu „ocupare discontinuă” de clasă de inerţie mare (definită conform anexei B),
  • clădiri de categoria 2, în care intră clădirile cu „ocupare discontinuă”, cu excepţia celor din clasa de inerţie mare.

Clădirile clasice pentru locuit cu structură din beton armat și pereți din zidărie intră la clădiri din categoria 1.

Clădirile cu „ocupare continuă” sunt acele clădiri a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă (în intervalul „ora 0 – ora 7”) cu mai mult de 7°C sub valoarea normală de exploatare. Din această categorie fac parte: creşele, internatele, spitalele, etc.

Clădirile cu „ocupare discontinuă” sunt acele clădiri a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 7°C pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care cel puţin 5 ore în intervalul „ora 0 – ora 7”. Din această categorie fac parte: şcolile, amfiteatrele, sălile de spectacole, clădirile administrative, restaurantele, clădirile industriale cu unul sau două schimburi, etc, de clasă de inerţie medie şi mică (definite conform anexei B).

Tip construcție se referă la componente care este supusă certificării: clădirea, părți din clădire sau aparatament.

În cazul în care spațiul dispune de climatizare centralizată se va bifa acest lucru, în cazul în care spațiul dispune de ventilare centralizată se va bifa acest lucru.

Aparatele de aer condiționat nu se consideră aparate de climatizare în sensul prezentului normtiv.